Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Odpisy dlhodobého majetku

Programové vybavenie umožňuje ku každej položke viesť evidenciu:
 • daňových odpisov - problematiku daňového odpisovania upravuje Zákon o daniach z príjmov. V programe je zakomponovaný výpočet daňových odpisov podľa legislatívy platnej od roku 1996.
 • účtovných odpisov - účtovný odpis je ekonomickým výrazom fyzického aj morálneho opotrebenia hmotného majetku a vyjadruje sa v peniazoch. Účtovná jednotka sama rozhoduje o priebehu účtovného odpisovania a môže dobrovoľne zvoliť odpisový plán majetku, pričom existujú možnosti:
 • pre určenie účtovného odpisovania sa zoberie za základ stanovenie odpisov podľa zákona o daniach z príjmov – potom účtovné odpisy sa rovnajú daňovým
 • účtovný odpis položky je vypočítaný percentom z nadobúdacej ceny -  účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým
 • účtovný odpis je prevzatý z odpisového plánu, ktorý pre položku vopred definoval užívateľ ( záznam v odpisovom pláne je potrebné zamknúť )  
Odpisy  je možné priradiť ku karte majetku :

 • výpočtom pomocou funkcií pre výpočet odpisov a zápisom do kariet - štandardný postup
 • manuálnym zápisom záznamu o odpise do karty majetku – tento postup doporučujeme zvoliť pri zápise odpisov, vypočítaných pred spracovaním agendy v programe BWSoft
Odpisy je možné počítať v časovom intervale :

 • mesiac - odpisy sú počítané a zapisované do kariet majetku v mesačnom intervale. Pri tomto nastavení je nutné pomocou programu vykonať ročné zúčtovanie odpisov
 • rok - doporučujeme použiť pri vedení jednoduchého účtovníctva
Modul Majetok
Modul Majetok
   


www.bwsoft.sk Produkty Evidencia majetku Odpisovanie majetku

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky