Cennik B.W.Soft
Objednávka  produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Evidencia dlhodobého majetku

Umožňuje vedenie agendy dlhodobého majetku a spracovanie všetkých operácií, spojených s vedením agendy

  • vedenie podrobných evidenčných kariet majetku
  • vedenie záznamov o pohyboch na kartách v členení na: zaradenie, úprava vstupnej ceny, technické zhodnotenie, preradenie, odpis, vyradenie
  • tlač protokolov o zaradení a vyradení položiek
  • plánovanie odpisov
  • účtovanie pohybov na kartách majetku
  • Opisovanie majetku
             - výpočet účtovných odpisov dlhodobého majetku v súlade s platnou legislatívou
             - rekonštrukciu kariet majetku v súlade s legislatívou platnou od roku 1995
             - generovanie odpisových plánov daňových a účtovných odpisov s možnosťou úpravy a zamknutia odpisového plánu
     
  • Inventarizácia dlhodobého majetku - generovanie inventúrnych zoznamov s presnosťou na strediská, umiestnenia, zodpovedné osoby a účtovné triedy


www.bwsoft.sk Produkty Evidencia majetku Dlhodobý majetok

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...

Novinky