Cennik B.W.Soft
Objednávka  produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Výkazníctvo

Výstupné informácie o hospodárení účtovnej jednotky a evidovanej agendy v obrazovkovej, tlačovej a elektronickej forme ( výstup vo formáte XLS ) podľa požiadaviek užívateľa. V prípade tlačových výstupov ponúkame možnosť výberu tlačového formulára.

Výstupné formáty určené k informáciám o stave hospodárenia

  • prehľadné a rýchle informácie o stavoch a obratoch na účtoch , jednoduchý prístup k záznamom v účtovných knihách a pomocných evidenciách - interaktívny prístup - filtrovanie
  • informácie o stave majetku, záväzkov a pohľadávok - tlač inventúrnych zostáv
  • užívateľsky zaujímavé je prehľad hospodárenia - výstupy vo forme SÚVAHY a VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Výstupné formáty pre potreby účtovnej uzávierky

  • prehľadné a účtovné knihy v súlade s platnou legislatívou - účtovné denníky, stavy a obraty účtov, hlavná kniha
  • výkazy pre potreby účtovnej uzávierky sú spracovávané vo formáte akceptovanom daňovým úradom ( PDF formát podľa predlohy dodávaný daňovým riaditeľstvom ).


www.bwsoft.sk Výkazníctvo

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

  • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
  • Videonávody - mzdy. Viac...
  • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky