BWU podvojné účtovníctvo

Program BWUCT - rieši problematiku spracovania podvojného účtovníctva a s ním súvisiacich agend.

Jedná sa o výkonný, moderný a profesionálny program určený pre vedenie účtovných agend od menších po stredne veľké podniky. Medzi užívateľov programu patrí aj veľké množstvo účtovných organizácii. Prednosťou programu je rýchle a prehľadné účtovanie s vysokou mierou automatizácie pri zápise dokladov a ich spracovaní. Program podporuje sledovanie hospodárskych výsledkov podľa stredísk, akcií a kalkulačných položiek.

Základná charakteristika programu


Modul BWUCT - podvojné účtovníctvo je možné používať samostatne alebo môže byť súčasťou modulového organizačného informačného systému.