Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Saldokonto

Saldokonto je účtovná evidencia, ktorá zabezpečuje sledovanie predpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok

Údaje evidované v saldokonte slúžia ako zdroj informácií :
 • o obratoch jednotlivých obchodných partnerov a ich platobnej disciplíne
 • o stave záväzkov a pohľadávok
 • k inventarizácií záväzkov a pohľadávok, tlači upomienok …
 • k spracovaniu listov s oznamovacou povinnosťou - platby fyzickým osobám
 • k automatickému výpočtu kurzových rozdielov zahraničných záväzkov a pohľadávok

Z hľadiska funkčnosti a prehľadnosti je saldokonto rozdelené na tri samostatné oblasti :

 • dodávatelia  - záväzky voči dodávateľom
 • odberatelia  -  pohľadávky u odberateľov
 • všeobecné  - ostatné záväzky a pohľadávky – vnútropodnikové saldokonto

Na základe záznamov uvedených v agende saldokonto je možné sledovať obraty a zostatky jednotlivých obchodných partnerov bez definovania podrobnej analytiky v účtovom rozvrhu.

V prípade účtovania záväzkov a pohľadávok vystavených v zahraničnej mene je potrebné nastaviť v účtovom rozvrhu smerovanie účtu do saldokonta a sprístupniť sledovanie obratov v zahraničnej mene. Pri týchto záznamoch bude do saldokonta prenášaná informácia o obrate v zahraničnej mene.

Zápis záznamov do saldokonta pri účtovaní je podmienený nastavením smerovania účtov do saldokonta v účtovom rozvrhu pred zápisom účtovných dokladov.

Párovanie saldokonta

Párovanie saldokonta je operácia, ktorá kontroluje predpisy a úhrady v otvorenom saldokonte a po zistení úhrady v plnej výške priradí záznamom párovací znak a presmeruje ich do vypárovaného saldokonta.

Vzhľadom na to, že v saldokonte sa stretávajú záznamy, ktoré program vie jednoznačne  vypárovať, ale aj záznamy kde pri identifikácii úhrady je potrebný zásah užívateľa, je funkcia párovanie vykonávaná na dvoch úrovniach :

 • automatické párovanie saldokonta – párovanie predpisov a úhrad, kde program dokáže jednoznačne priradiť úhradu k predpisu
 • ručné párovanie saldokonta – pri identifikácii platby je potrebný zásah užívateľa
saldo1
Podvojné účtovn...
   


www.bwsoft.sk Produkty BWU podvojné účtovníctvo Saldokonto

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky