Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Majetok

Odpisovanie dlhodobého majetku
Modul Majetok obsahuje nástroje pre vedenie evidencie majetku a zabezpečenie všetkých operácií spojených s podrobným vedením agendy . Užívatelia oceňujú prehľadnosť a jednoduchosť práce s jednotlivými položkami, ale aj možnosť vykonávania hromadných operácií.

Rozsah vedenia agendy

 • evidovanie agendy v základnom členení na :
        - dlhodobý majetok
        - drobný majetok
        - operatívnu evidenciu
 • zápis, úprava a rušenie operácii spojených so zaradením, znížením vstupnej ceny, technickým zaradením, preradením a vyradením majetku
 • sledovanie agendy podľa hospodárskych stredísk, akcií, zodpovedných osôb a umiestnení
 • generovanie výstupných zostáv v obrazovkovej, tlačovej a elektronickej forme
 • operácie spojené s inventarizáciou
 • možnosť rekonštrukcie agendy

Odpisovanie dlhodobého majetku
 • a generovanie odpisových plánov s možnosťou ich úpravy a uzamknutia - sledovania plánu účtovných a daňových odpisov - vyčíslenie rozdielov
 • výpočet účtovných odpisov - možnosť definovania spôsobu odpisovania:
        - účtovný odpis = daňový odpis
        - výpočet odpisu percentuálnou sadzbou
        - definovanie priebehu odpisovania užívateľom v odpisovom pláne
 • výpočet daňových odpisov podľa platnej legislatívy - zohľadnenie častých legislatívnych zmien, podpora pozastavenia odpisovania
 • vyčíslenie rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi
Učtovanie pohybov súvisiacich s pohybmi v evidencii majetku
Agenda Majetok môže pracovať samostatne (modul BWMAJ ) alebo je súčasťou programových balíkov pre vedenie účtovníctva. V prípade prepojenia s podvojným účtovníctvom, sú pri všetkých pohyboch na karte dlhodobého a drobného majetku, ktoré súvisia s aktuálnym účtovným rokom generované interné účtovné doklady, zodpovedajúce týmto pohybom. Predkontácie  pre zaúčtovanie pohybov program preberá z údajov uvedených v karte majetku a v základnom nastavení evidencie (Setup).
www.bwsoft.sk Produkty BWU podvojné účtovníctvo Majetok

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky