Kalkulácia receptúry

Vytvorenie kalkulácie - receptúry

Program umožňuje vytvárať nové receptúry, opravovať prípadne rušiť už vytvorené receptúry - kalkulácie.  Nové receptúry sa dajú vytvárať aj pomocou kópie. Položky receptúry sú prenášané z číselníka surovín alebo zadávané priamo pri zápise ako voľné položky.

Program pri tvorbe kalkulácií vypočítava kalkulačnú cenu výrobku pre zadané množstvo porcií s následným prepočtom ceny pre jednu porciu. Po výpočte kalkulačnej ceny užívateľ určí príslušný rabat ( môžu byť použité dva druhy prirážky ), na základe ktorého program vykoná výpočet predajnej ceny bez DPH a s DPH. V prípade potreby je možné výslednú predajnú cenu okamžite jednoducho upraviť...

Okrem samotnej tvorby kalkulácie je možné definovať postup práce pri výrobe výrobku a spoločne s kalkuláciou vytlačiť pracovný postup.  Začlenenie jednotlivých kalkulácií do skupín sprehľadňuje a urýchľuje prácu s programom.

Kalkulácie a re...
Kalkulácie a re...
Kalkulácie a re...