Personalistika a mzdy - výstupy

        - výplatné listiny v skrátenej a podrobnej forme
        - výplatné pásky - možnosť výberu z viacerých formátov
        - rekapitulácia mesačného spracovania, rekapitulácia odvodov do fondov, daní a daňových bonusov
        - rozúčtovanie mzdových nákladov
        - prehľady zrážok z brutta a zrážok z netta, daňových bonusov, výplaty náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti
        - dátové súbory pre elektronickú komunikáciu s poisťovňami, daňovým úradom a bankou
        - rekapitulácia ročného spracovania
        - rekapitulácia dovoleniek
        - tlač potvrdení o príjme zamestnancov pre daňové účely a pre účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
        - tlač mzdových listov, zápočtových listov, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
        - tlač evidencie zamestnancov podľa požiadaviek užívateľa v tlačovej a elektronickej forme
        - tlač pracovných zmlúv a dohôd o pracovnej činnosti

BWM personalist...
BWM personalist...
BWM personalist...
BWM personalist...