Výpočet miezd

Výpočet miezd spočíva:


Vzhľadom na to, že sa jedná o veľký počet drobných úkonov, snahou bolo v čo najväčšej miere zjednodušiť prácu mzdovým účtovníkom.

Mesačné spracovanie miezd je možné zhrnúť do štyroch základných etáp:

        - zápis údajov o PN a neprítomnostiach
        - zápis údajov o odmenách
BWM personalist...
BWM personalist...
BWM personalist...
BWM personalist...