Cennik B.W.Soft
Objednávka  produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Odvody a dane

Program zabezpečuje výpočet poistného, daní a všetky operácie spojené so spracovaním odvodov v súlade s platnou legislatívou. Informácia o výškach vymeriavacích základov a výške odvodov sú uvádzané priamo v zázname o mzde a výplatnej páske.


Okno Odvody

  • zobrazuje súhrnné mesačné údaje o odvodoch zamestnancov a zamestnávateľa do príslušných poisťovní a daňových úradov
  • tlač výkazov a príloh - tlačové výstupy sú akceptované poisťovňami
  • generovanie podkladov pre elektronické zasielanie výkazov a príloh poistného pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
  • generovanie prevodných príkazov pre úhradu odvodov v tlačovej a elektronickej forme
  • tlač podrobnej rekapitulácie odvodov

Elektronický zber údajov ( EZU ) pre Sociálnu poisťovňu
V súlade so zákonom o sociálnom poistení Rada riaditeľov Sociálnej poisťovne rozhodla, že zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 9 a viac zamestnancov, je povinný odosielať mesačné výkazy poistného a príspevkov elektronickou cestou. Program spracováva dátové súbory vo formáte požadovanom Sociálnou poisťovňou .

Elektronický zber údajov ( EZU ) pre Zdravotné poisťovne
V zmysle Vestníka č. 2/2005 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zamestnávateľ, ktorý predkladá Výkaz preddavkov na poistné za viac ako 20 poistencov, je povinný predložiť ho v elektronickej forme. ZP prijímajú výkazy formou elektronických nosičov – diskiet, CD, USB kľúčov a elektronických podateľní umiestnených na internetových stránkach poisťovní. Program BWPAM zabezpečuje generovanie dátových súborov v požadovanom formáte.

BWM personalist...
BWM personalist...
   


www.bwsoft.sk Produkty BWM personalistika a mzdy Odvodov do fondov a daní

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

  • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
  • Videonávody - mzdy. Viac...
  • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky