Majetok

Modul Majetok, dodávaný v rámci balíka účtovníctvo, obsahuje nástroje pre vedenie evidencie majetku a zabezpečenie všetkých operácií spojených s podrobným vedením agendy.

Užívatelia oceňujú nielen prehľadnosť a jednoduchosť práce s jednotlivými položkami, ale aj možnosť vykonávania hromadných operácií.

Rozsah vedenia agendy
    odpisovanie dlhodobého majetku
             - účtovný odpis = daňový odpis
             - výpočet odpisu percentuálnou sadzbou
             - definovanie priebehu odpisovania užívateľom v odpisovom pláne

Modul Majetok
Modul Majetok
Modul Majetok