Evidovanie záväzkov

Programový modul umožňuje spracovanie agendy tuzemských a zahraničných záväzkov a operácií  spojených s ich uhrádzaním.

Základná charakteristika :

Jednoduché účto...
Jednoduché účto...
Jednoduché účto...