Účtovanie faktúr

Problematika účtovania faktúr je dôležitá v prípade spracovania faktúr v prostredí informačného systému prepojeného s podvojným účtovníctvom.

V programe je zabudovaný ucelený systém predkontácií faktúr, umožňujúci využívať funkcie pre automatické účtovanie faktúr. Predkontácie definuje správca systému v súčinnosti s účtovníkom. Systém je postavený tak, aby zamestnancov odbytu nezaťažoval zadávaním účtovných údajov.

Faktúry zaevidované pracovníkmi odbytu alebo importované z externých pracovísk sú účtovne spracovávané na príkaz účtovníka.

BWF fakturácia
BWF fakturácia
BWF fakturácia
BWF fakturácia