Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.130 SP4


O
 • oprava spracovanie dodatočných výkazov DPH
 • oprava exportnej dávky pri súhrnnom výkaze DPH
 • odberateľské faktúry - oprava pri zaokrúhľovaní faktúr vystavených v zahraničnej mene
 • formulár pre účtovný zápis - oprava problémov pri zápise interných účtovných dokladov 
 • príspevkové organizácie  -  oprava exportu do systému RIS

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.130 SP1, SP2


N
 • v menu dodávateľské faktúry bolo doplnená možnosť zápisu dodávateľskej faktúry ktorá z hľadiska DPH obsahuje zdaniteľné plnenie podľa  §8 a § 9 zákona a zároveň tovary a služby podľa § 69 ods. 12 zákona pri ktorých príjemca zdaniteľnéo plnenia platí DPH
 • Spracovanie Súhrnného výkazu DPH  - pridané volanie aplikácie Edane

L
 • sprístupnené daňové priznanie k DPH pre rok 2018
 • sprístupnené generovanie Daňového priznania PO za rok 2017

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.130


N
 • menu Účtovný denník  -spínač pre  zmenu  účtovného obdobia
 • menu Účtovný denník  - možnosť zobrazenia ročného účtovného denníka 
 • v menu Účtovný denník pridané voľby pre účtovanie opakovaných zdaniteľných plnení prostredníctvom šablón
 • pri automatickom účtovaní faktúr, pokladnčných a bankových operácii bola pridaná možnosť  zaúčtovania  dokladov  z viacerých mesiacov
 • okno účtovný zápis - úprava a doplnenie okna

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.120 SP3

O
 • Fakturácia a DPH -   zdaniteľné plnenia podľa  zákona o DPH §69 odsek 12 písmena a)-e) a  j) boli v predchádzajúcich verziách sledované v spoločne  a táto skutočnosť skomplikovala vykazovanie plnení v kontrolnom výkaze DPH v sekcii A2. Aktuálna verzia umožňuje oddelené evidovanie zdaniteľného plnenia podľa písmena a)-e)    a   písmena j) 
 • Doplnenie funkcií pri spracovaní dodatočného kontrolného výkazu DPH
 • Výstupy - Inventarizácie  - Upomienky - oprava formátu bankového spojenia na IBAN

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.120 SP2

O
 • DPH -   oprava chybového hlásenia pri spracovaní Súhrnného výkazu DPH

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.120 SP1

L
 • DPH -  kontrolný výkaz DPH pre rok 2017 - oprava volania výkazu v prostredí E-dane

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.120

L
 • DPH - zakomponovaný kontrolný výkaz DPH pre rok 2017
 • Sprístupnené generovanie Daňového priznania PO za rok 2016
N
 • Upravený a rozšírený systém zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.111 SP3

N
 • Do programu bolo pridané spracovanie výkazu INTRASTAT - SK
 • Rozšírenie možností odosielania elektronických dokumentov priamo z prostredia programu prostredníctvom SMTP servera
L
 • Elektronické bankovníctvo - import bankových výpisov - rozšírenie možností importu pri používaní formátu SEPA
 • Rozšírenie možností odosielania elektronických dokumentov priamo z prostredia programu prostredníctvom SMTP servera
 • Doplnenie kontrolných funkcií pri operáciách spojených s uzávierkou roka

O
 • Kontrolný výkaz DPH - program zahrnul omylom do hlásenia aj doklady typu colná deklarácia
 • Elektronické bankovníctvo - prevodné príkazy - oprava  chyby pri generovaní dátového súboru vo formáte  SEPA 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWUK podvojné účtovníctvo + sklad

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky