Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Skladové hospodárstvo - verzia 9.140 SP1

L
 • Evidencia vystavených faktúr - vystavenie faktúr - údaj Dátum plnenia bude prístupný aj u neplatcov DPH . Zmena nastáva z dôvodu  zmeny definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH 1.1.2019 . Obratom sa rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby. Z tohto dôvodu je potrebné aj u neplatcov DPH sledovať dátum plnenia.
 • Úprava importu údajov z informačného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH - z dôvodu úpravy štruktúry zoznamu.  Do záznamu o daňovom subjekte bol pridaný stĺpec IČO.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.140

n
 • Evidencia vystavených faktúr - spínač Tlač faktúr - pridaná možnosť zasielania pripomienok k úhrade faktúr prostredníctvom mailových správ

Skladové hospodárstvo - verzia 9.120

N
 • Upravený a rozšírený systém zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.111

N
 • Do programu bolo pridané spracovanie výkazu INTRASTAT - SK
 • Rozšírenie možností odosielania elektronických dokumentov priamo z prostredia programu prostredníctvom SMTP servera
O
 • Elektronické bankovníctvo - prevodné príkazy - oprava  chyby pri generovaní dátového súboru vo formáte  SEPA 

Skladové hospodárstvo - verzia 9.110 SP2

O
 • Prevodné príkazy - elektronické spracovanie - oprava generovania dátového súboru - formát SEPA XML
 • Dodávateľské faktúry - oprava výpočtu neuplatnenej DPH 

SKladové hospodárstvo- verzia 9.10900

O
 • evidencie  - oprava volania horúcich kláves hornej ovládacej lišty 

Skladové hospodárstvo - verzia 9.108

O
 • fakturácia - doplnenie tlače EAN kódu na nových formulách faktúr
N
 • aktualizované tlačivo prevodný príkaz pre tatra banku 

sklad - verzia 9.105

N


 • Prevodné príkazy - doplnenie SEPA formátov a grafické prepracovanie grafického prevedenia  tlačív 
 • Prevodné príkazy - elektronické spracovanie - rozšírenie  - info :www.bwsoft.sk/link/banky.htm 
 • Fakturácia  - doplnenie a rozšírenie tlačív faktúr
 • Fakturácia  - možnosť definovania slovnej informácie uvádzanej na faktúre o druhu zdaniteľného plnenia DPH v zmysle  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

              - sledovanie a nových verzií a úprav verzií na stránke bwsoft.sk 
              - automatické inštalovanie verzií a úprav verzii   


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWS skladová evidencia

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky