Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Skladová evidencia - verzia 9.170

L
     
 • Na stránke finančnej správy je dostupný   informačný zoznam platiteľov DPH    doplnený o bankové účty používané na podnikanie .  Komunikácia s týmto zoznamov  umožňuje  overenie bankových účtov dodávateľa z prostredia programu BWSOFT.   Overenie bankového účtu je možné vo formulároch :
   
  •  Dodávateľská faktúra  - hlavička faktúry - údaje o dodávateľ program po zadaní IBANu program overí registráciu bankového účtu na podnikanie a zobrazí výsledok overenia na obrazovke .
  •  Adresár obchodných partnerov  - program umožňuje  aktualizáciu údajov obchodných partnerov 

           

Skladové hospodárstvo - verzia 9.1600 SP 1

OOprava chybového hlásenia pri zápise odberateľskej faktúry u neplatcov DPH

Skladové hospodárstvo - verzia 9.16000

L
 
V programu boli doplnené :
 • pri odberateľskej faktúry k oprave základu dane a výšky dane pri nevymožiteľnej pohľadávke vyznačte v hlavičke odberateľskej faktúry predvoľbu Opravný doklad  a po  sprístupnení aj predvoľbu Oprava § 25a ( táto predvoľba bude sprístupnená k zápisu opravného dokladu).
 • pri zápise dodávateľskej faktúry po vyznačení predvoľby  Opravný doklad bude sprístupnený predvoľba Oprava § 53b pre zápis informácie o  oprave odpočítanej dane podľa § 53b..
 • predvoľby   Oprava § 25a a Oprava § 53b boli doplnené aj v obrazovkových formulároch v evidencií DPH

Skladové hospodárstvo - verzia 9.150

N
 • Úprava zobrazenia programu na monitore s HD rozlíšením na počítačoch s operačným systémom WIN 8 a WIN 10 (napr. rozlíšenie 1920 x 1080) u ktorých užívateľ zmenil zobrazenia textu a aplikácii (zväčšil písmena a ikony na hlavnej ploche). Od verzie 9.13 boi u takto nastavených monitorov zmenené rozlíšenie - program prepol písmo na príliš malé. Toto riešenie bolo nutné z dôvodu zabezpečenia správnosti tlače. Od verzie 9.1404 program ponechá rozlíšenie definované užívateľom a tlačové úlohy budú spracovávané novým spôsobom.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.140 SP1

L
 • Evidencia vystavených faktúr - vystavenie faktúr - údaj Dátum plnenia bude prístupný aj u neplatcov DPH . Zmena nastáva z dôvodu  zmeny definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH 1.1.2019 . Obratom sa rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby. Z tohto dôvodu je potrebné aj u neplatcov DPH sledovať dátum plnenia.
 • Úprava importu údajov z informačného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH - z dôvodu úpravy štruktúry zoznamu.  Do záznamu o daňovom subjekte bol pridaný stĺpec IČO.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.140

n
 • Evidencia vystavených faktúr - spínač Tlač faktúr - pridaná možnosť zasielania pripomienok k úhrade faktúr prostredníctvom mailových správ

Skladové hospodárstvo - verzia 9.120

N
 • Upravený a rozšírený systém zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.111

N
 • Do programu bolo pridané spracovanie výkazu INTRASTAT - SK
 • Rozšírenie možností odosielania elektronických dokumentov priamo z prostredia programu prostredníctvom SMTP servera
O
 • Elektronické bankovníctvo - prevodné príkazy - oprava  chyby pri generovaní dátového súboru vo formáte  SEPA 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWS skladová evidencia

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky