BWR 9.060

N Práca v prostredí operačného systému WINDOWS 7.