Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.18000

L

 • Aktualizované mzdové veličiny pre rok 2023
 • Aktualizované menu pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 a tlačivo Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 • Zapracované zmeny pri spracovaní a vykazovaní odvodov  na sociálne poistenie .
 • Aktualizované  Výkazy poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. 1. 2023.  Do prílohy výkazov  doplnený údaj  o počet hodín 
 • S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov na zdravotné poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Minimálny preddavok na poistné sa uplatní za obdobie od  januára 2023.  Poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.  
  V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného). O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením oznámenia . Tlačivo určené k uplatneniu výnimky je zabudované do programu v  menu Personalistika -  evidencia zamestnancov - tlač dokladov (hnedá tlačiareň ) - oznámenie - zdravotné poistenie. 

  


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.18000

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky