Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.17003

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazu v zmysle zmien k opatrení - za mesiac  FEBRUÁR  2022 sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+
 • Doplnenie a úprava programu v súvislosti so začiatkom platnosti zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce ( kurzarbeit ), a zmene zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 3 2022.
 • spracovanie odvodu za zamestnávateľa  k poistnému plneniu - financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP ) v súlade so zákonom  pre pracovné pomery<
 • aktualizácia Výkazu poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. marcu 2022 s  účinnosťou zákona o podpore v čase skrátenej práce  ( kurzarbeit ). Do výkazov bol doplnený údaj  o poistnom na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP )

 • Stravovanie zamestnancov -doplnenie zložiek mzdy k spracovaniu nefinančných plnení
  • 497  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  § 152            
  • 498  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  nad rámec      
  • 510  - Nepeňažný  príspevok na stravovanie zo SF      
   • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 .  Dňa 9. marca 2022  bola v Zbierke zákonov uverejnená  pod číslom 65/2022 Z. z novela zákona č. 67/2020 Z. z. - zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej  COVID-19  Podľa § 24ad zákona platí , ak zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (3738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:
    • plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,
    • platba podľa osobitného predpisu,
    • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,
               Formulár pre spracovanie ročného zúčtovanie dane za rok 2021 bol doplnený o údaj : Príjem oslobodený od dane pre daňový bonus §24d.  Po zadaní  príjmu daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus program prepočíta údaj v riadku 9 .
 • do programu bola pridaná mzdová zložka  511 - Nepeňažné plnenie zamestnancovi  - § 5 ods. 7 písm. o).   Nepeňažné príjmy zamestnanca od 01.01.2022  oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) Zákona o dani z príjmov  (ZDP) -  nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i) ZDP]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.17003

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky