Cennik B.W.Soft
Objednávka  produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.17001

  • Nová verzia RLFO (RLZEC v 2022)   - platná od 17.11.2021 rieši problematiku   vyplývajúcu zo  Zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“ . Oddiel 5. RLFO - doplňujúce údaje zamestnanca -  dve doterajšie polia „Pracovný pomer“ a „Štátnozamestnanecký pomer“  boli doplnené  o  polia : „Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu“  a  „Iný právny vzťah“.  K dátumu 1.2.2022 začala Sociálna poisťovňa upozorňovať na nedostatky pri vypĺňaní údajov o type právneho vzťahu a bol zistený problém  že pri generovaní dátového súboru bol uvádzaný nesprávny kód právneho vzťahu. Problém vznikol po zaslaní chybnej schémy  RLFO - RLZEC v2022   programátorom mzdových programov.  Sociálna poisťovňa  umožňuje v menu "Register", - "Register zamestnancov" - "Obdobia registrácie" export údajov  do súboru   Ide o tlačidlo s názvom "CSV KA". Ak z údajov zistíte že u  zamestnancov v pracovnom pomere  je v stĺpci "kurzarbeit" údaj "nie" je potrebné zaslať RLFO typ zmena s upraveným údajom o type právneho vzťahu.
    Pre odstránenie problému s chybne zaslanými prihláškami otvorte menu "Personalistika  - Registrácia Sociálne poistenie -RLFO EZU" a vyberte spínač "Generuj RLFO - zmena Kurzarbeit".  Program po potvrdení spínača "Generuj" vygeneruje RLFO typu ZMENA k prihláškam  zamestnancov  odoslaných po 17.11.2021.  Vygenerované alebo vytvorené RLFO vyznačte k spracovaniu a hromadne zašlite  prostredníctvom spínača "Export EZU"  do  Sociálnej poisťovne.


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.17001

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

  • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
  • Videonávody - mzdy. Viac...
  • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky