Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.14001

L
 • Doplnenie tlačív  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona  o dani z príjmov a Vyhlásenia
 • Aktualizované  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
 • Aktualizované Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2019
 • Aktualizované tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana tretej krajiny
 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Mesačné spracovanie -  Výpočet mzdy  umožňuje zamestnávateľovi hromadne prihlásiť do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie  zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý si na túto dohodu uplatňuje odvodovú výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení a presiahol sumu 200 EUR.
  Prostredníctvom tohto menu je možné po spracovaní miezd hromadne vygenerovať RLFO s prihlásením / ohlásením na dôchodkové poistenie  . Registračné listy budú uložené v menu personalistika - Evidencia registračných listov.  Formulár pre zasielanie RLFO do Sociálnej poisťovne prostreníctvom EZU  otvára spínač  Export EZU v evidencii registračných listov.


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.14001

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky