Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.14000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 300/2018 sa ustanovuje výška 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2019 je stanovený na 6 678,00 eur (okrem úrazového poistenia) .
 • Zdravotné poistenie zamestnanci -odvodová odpočítateľná položka zostáva max. 380 EUR/mesiac pri príjme  do 380 EUR / mesiac. Pri príjme od 380 EUR/mesiac do 570 EUR/mesiac sa znižuje 

  o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 EUR. Pri príjme od 570 EUR  je nulová.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2019 : 3937,35 EUR ročne a 328,11 EUR mesačne. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 36 256,37 EUR ročne.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2019 je  suma 22,17 EUR / dieťa mesačne. Za celý rok 2019 je to 266,04 EUR /jedno dieťa.
  Od 1.4.2019 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 44,34 EUR/ dieťa vo veku do 6 rokov mesačne. Zvýšený daňový bonus ude poslednýkrát uplatnený v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.
 • Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva od 1. januára 2019 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2019 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 639,18 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomervznikol pred rokom 2019 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 611,04  EUR mesačne .
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 62,7287 EUR. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 62,7288 EUR
 • Upravené tlačivá  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 506 - Príspevok na rekreáciu.  Príspevok vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2019 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.

 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Uzávieka roka - Úprava minimálnych miezd -   bola rozšíená možnosť  definovania okruhu mzdových zložiek ktorých sa problematika týka


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.14000

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky