Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.13003


L  

 • NOVÁ LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV   (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ,-    ZÁKON č. 18/2018 Z. z.   a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 významne ovplyvňuje technológiu spracovania dát . Užívateľom SW doporučujeme :
  • vzhľadom na to, že dátový formát  DBF  v ktorom sú ukladané dáta SW BWSOFT je z pohľadu ochrany dát čitateľný doporučujeme zabezpečiť ochranu pracovnej zložky - BWM pred neoprávneným prístupom k dátovým súborom
  • používanie hesla pri otváraní programu
  • heslovanie záloh
  • pri odosielaní PDF súborov využívať heslovanie súborov
  • z hľadiska spracovania personálnej a mzdovej agendy boli do programu pridané tlačivá :   Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov

 • Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 a 2019. Novela Zákonníka práce mení sadzbu mzdo­vého zvýhodnenia za prácu  : v noci, v sobotu, v nedeľu, nadčas . Umožňuje mzdové zvýhodnenie aj  pri práci na dohodu. 
  V programe BWPAM sú mzdové zvýhodnenia spracovávané formou príplatkov ku základnej mzde. V súvislosti so zmenami zákonníka práce boli vykonané úpravy :
  • príplatky za sobotu a nedeľu budú od obdobia 5/ 2018 spracovávané samostatne  
  • pridaná možnosť výpočtu príplatkov k pracovným pomerom na dohody
  • v súvislosti s rozšírením možností stanovenia príplatkov bola doplnená možnosť stanovenia výšky príplatku % z minimálnej hodinovej mzdy
 • Zmena v § 134 odsek 3.   Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.
 • V menu Výstupy -  zápočtový list  bolo doplnené tlačiva Potvrdenie o príjme vhodné pri ukončení pracovného pomeru na dohodu.  Tlačivo Zápočtový list je vhodné pri ukončení trvalého pracovného pomeru.

 • Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek = trinásty plat . Podľa  § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce  môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek trinásty plat. Do programu bola pridaná mzdová zložka 183 - Odmena za prácu počas letných dovoleniek . Trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),   
  Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov = štrnásty plat
   . Podľa  § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce  môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov trinásty plat. Do programu bola pridaná mzdová zložka 184 - Odmena za prácu vianočných sviatkov. Štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),   


 • Zdravotné poistenie
  • doplnené spracovanie Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného - pridaný kód 2S - zmena z titulu účasti na štrajku
  • mesačné výkazy  -  elektronické spracovanie -  pridaná možnosť exportu v XML formáte  ( zdravotné poisťovne budú podporovať importy aj pôvodnom elektronickom formáte)
N
 • V skupine ikon Personalistika bola pridaná možnosť Definovanie pravidelných zložiek . Po otvorení budú zobrazené pravidelne vyplácané zložky mzdy definované v menu Personalistika - Evidencia zamestnancov - Mzdové údaje. Prostredníctvom tejto voľby je možné spravovať agendu a hromadne nastavovať príplatky ku mzde .
 • V skupine ikon Personalistika bola pridaná možnosť Evidencia dôchodkov
 • Pridaná možnosť heslovania záložnej kópie dát
O
 • Oprava výpočtu fondu pracovného času u pracovných pomerov nastavených na menej ako 5 pracovných dní za týždeň


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.13003

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky