Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.13000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 280/2016 sa ustanovuje výška 435 eur za mesiac pre zamestnanca
 • odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2017 je stanovený na 6 181,00 eur (okrem
 • úrazového poistenia) .
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je od 1. 1. 2017 zrušený (okrem
 • úrazového poistenia) .
 • Minimálny mesačný vymeriavací základ od 1. 1. 2017 pre sociálne a zdravotné poistenie 435 eur.
 •  Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2017 : 3 803,33 EUR ročne a 316,94 EUR mesačne. Hraničná suma
 • pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 35 022,31 EUR ročne.
 •  Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva
 • od 1. januára 2017 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2017 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na
 • sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 591,61 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer
 • vznikol pred rokom 2017 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 574,86
 • EUR mesačne . Zamestnávateľ bude platiť odvod na úrazové a garančné poistenie
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený
 • na 58,0602 eur. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 58,0603 eur
 • Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej
 • poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky prostredníctvom elektronických služieb
 • Sociálnej poisťovne. Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2016
 • v menu Uzávierka roka - prevod na nový rok bola pridaná možnosť úpravy miezd u zamestnancov ktorých základná
 • mzda je stanovená vo výške minimálnej mzdy
 • v menu personalistika - Tlač potvrdení bola pridaná možnosť tlače Informačnej karty o vzniku/skončení
 • pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a jeho
 • rodinného príslušníka na územie SR
 • Mesačné spracovanie - do programu bola pridaná možnosť zasielania elektronickej výplatnej pásky. Výplatné
 • pásky sú generované v PDF formáte a zasielané ako príloha mailu. V programe sú zapracované funkcie pre
 • heslovanie PDF dokumentu a elektronické podpisovanie PDF dokumentu.
 • Upravený a rozšírený systém Zálohovania dát. Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj
 • vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje
 • obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.


L  

 • - upravené tlačivo pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
 • potvrdrnie
 • informačná kartaN
 • Menu Ročné zúčtovanie dane -  úprava a  rozšírenie 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.13000

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky