Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Evidencia honorárov - verzia 9.110

N
 • aktualizácia spracovania prevodných príkazov v prostredí SEPA platieb

V
              - sledovanie a nových verzií a úprav verzií na stránke bwsoft.sk 
              - automatické inštalovanie verzií a úprav verzii   

Evidencia honorárov - verzia 9.103

lll
 • aktualizované tlačivá prevodných príkazov pre banky : ČSOB,  SBERBANK,  VUB,  Poštová banka

Evidencia honorárov - verzia 9.101

 
Llll
  • úprava tlačiva: Potvrdenie o príjme 

  • možnosť tlače bankového spojenia vo formáte IBAN
  • možnosť elektronického podpisovanie tlačových výstupov v PDF formáte
  • prevodné príkazy - doplnenie  spracovania dátových súborov pre spracovanie prevodných príkazov elektronicky - pridanie formátu SEPA 

Evidencia honorárov -v.9091

L
 • aktualizácia výpočtu zrážkovej dane
 • doplnenie tlačiva : Dohoda o nezrážaní dane medzi platiteľom a príjemcom honorárov
 • oznamovacia povinnosť - právnické a  fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám s výnimkou platieb za obstaranie zásob a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 5000,- EUR za kalendárny rok. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu, deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do 31 marca po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná (Zákon SNR č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov v novom § 49a ods. 8 zákona.

   www.bwsoft.sk Info o zmenách BWH evidencia honorárov

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky