BFF 9.083

0 Automatické sťahovanie kurzového lístka - odstránenie chyby pri importe kurzového lístka zo stránky ECB pri práci pod operačným systémom WINDOWS 7 64 bit.

L Posielanie mailov z prostredia SW BWSOFT - odstránenie chyby pri odosielaní správ ak systém BWSOFT pracuje pod operačným systémom WINDOWS 7 64 bit.