Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Fakturácia - verzia 9.11000

L
  •  vystavovanie faktúr -  zmeny vyplývajúce z novely zákona o DPH :
   • od 1.1.2016 možnosť vystavenia  faktúr pri aplikácii režimu odvodu DPH až po zaplatení faktúry. Aplikácia osobitného režimu platiteľom bude uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“   Viac o problematike ... .   
   • pri fakturácii prvým odberateľom na druhého odberateľa sa po novom bude uvádzať namiesto terajšieho odkazu „trojstranný obchod“ nový odkaz prenesenie daňovej povinnosti“.
   • novela zákona o DPH stanovuje od 1. januára 2016 dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe. Ak bude platba prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ dane môže vyhotoviť faktúru aj neskôr ako do 15 dní od prijatia platby, ale najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom platbu prijal.
   • Od 1. 1. 2016 sa  samozdanenie DPH v tuzemsku rozšírilo o  druhy tovarov a služieb podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, a to o dodanie: stavebných prác v tuzemsku,stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy,tovaru s inštaláciou alebo s montážou, ak montáž a inštalácia predstavujú stavebnú prácu. Jedná sa o  prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa – príjemcu stavebných prác
    V prostredí programu boli v menu faktúry a zúčtovanie DPH pridané možnosti k spracovaniu dokladov s uvedenou problematikou.

N • aktualizácia prevodných príkazov v tlačovej a elektronickej forme


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWF fakturácia Fakturácia - verzia 9.11000

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky